Greyscale Landscape

REGELS

Algemene Voorwaarden  

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hieronder verder aangeduid als AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Belle Gite met huurders gesloten en betreffen de in deze AV genoemde materialen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Definities

In deze AV wordt verstaan onder Verhuurder*
 

Belle Gite - vakantiehuizen in de Ardennen

Rue de Marlaine 1

6940 Wéris België

* Belle Gite is een platform dat het contact faciliteert  tussen reizigers en huiseigenaren. Belle Gite kan niet aansprakelijk worden gesteld om de schade te vergoeden indien een verblijf door overmacht niet door kan gaan.

 

Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst diensten huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.

 

Materialen: alle roerende en onroerende goederen die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires.

Diensten: alle diensten die verhuurder voor huurder levert

3. Huurperiode

De huurperiode vangt aan en loopt af op de huurdatum zoals bevestigd in de huurovereenkomst.

5. Waarborg

De voor aanvang van huurperiode betaalde borg wordt na afloop van de huurperiode terugbetaald, tenzij al dan niet opzettelijk schade aan de gehuurde materialen werd aangebracht.

Indien het bedrag van de waarborg niet toereikend is zal dit op de verzekering van de huurder verhaalt worden.

 

Onze Annuleringsvoorwaarden:
 

COVID-19 | Veelgestelde vragen

 

Annulering door de huurder dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd zijn naast eventueel verschuldigde boekingskosten annuleringskosten verschuldigd:

 

Bij annulering tot 56 dagen voor de dag aankomst wordt 25% van de reissom berekend.

 

Bij annulering van 56 tot 28 dagen voor de dag aankomst wordt 50% van de reissom berekend.

 

Bij annulering vanaf 28 dagen tot de dag van aankomst wordt 100 % berekend